Bratislavčanka Blog

sad_woman 0

Never, neboj sa a nepros

Čítala som v nezabudnuteľnom Jednom dni Ivana Denisoviča od Solženicyna, že najhorší ruský väzenský tábor sa dal prežiť len vtedy, keď človek dodržiaval tri základné pravidlá. Neveril nikomu, principiálne sa nebál tých, ktorí ho...

padlock_with_keys_185543 0

Kradnú spolu alebo každý zvlášť?

Zasa o politike – tak zareaguje 89 percent slovenskej populácie v reakcii na v titulku postavenú otázku. Taká apatia a bezmocnosť, akú pociťujú slovenskí občania sledujúc politické dianie vo svojej vlasti, skutočne nemá obdoby...

sunset_on_the_beach 0

A ideme ďalej

Rada pozerám ruské publicistické programy, v ktorých (na rozdiel od našich) sa novinári snažia navrhnúť konkrétny spôsob riešenia problému, či spoločenského konfliktu. Asi pred dvoma týždňami sa riešil prípad tehotnej ženy, u ktorej lekári...

newspapers_and_glasses 0

Zamestnanie ako každé iné?

Určite ste si všimli, že ak sa náhodou v spoločnosti objaví nový človek a vaši známi ho predstavia ako lekára, na chvíľočku všetci s úctou zmĺknu. Áno, áno, či sa to komu páči alebo...