Bratislavčanka Blog

gold-digger2 0

Riťolezkyňa (na dlhé trate)

Sú medzi nami kriví, ale sú aj krivší od krivých. Iná nebola a asi už ani nikdy nebude – naša kolegyňa Marta. Vo firme, ktorá je stále štátna a závislá od toho, koľko nám...

church_silhouette_194202 0

Farár, rabín a… Erika Judínyová

Už dlhší čas ma trápi otázka, prečo naša „prvá dáma slovenského šoubiznisu“ Erika Judínyová je medzi ľuďmi neobľúbená a je sústavným terčom nevyberaných útokov a posmeškov u blogerov a celej internetovej obci. Nepovažujem za vkusné ani vtipné hádanky...

008_fd_2848x4288_all-free-download 0

Chlieb a hry

Niet azda na Slovensku žiadneho absolventa základnej školy, ktorý by nechápal titulok tohto príspevku. Áno, áno, z hodín dejepisu vieme, že v starom Ríme vládnuci senátori (a iní VIP) dokonale vedeli, že vládnuť sa...

sad_woman 0

Never, neboj sa a nepros

Čítala som v nezabudnuteľnom Jednom dni Ivana Denisoviča od Solženicyna, že najhorší ruský väzenský tábor sa dal prežiť len vtedy, keď človek dodržiaval tri základné pravidlá. Neveril nikomu, principiálne sa nebál tých, ktorí ho...

padlock_with_keys_185543 0

Kradnú spolu alebo každý zvlášť?

Zasa o politike – tak zareaguje 89 percent slovenskej populácie v reakcii na v titulku postavenú otázku. Taká apatia a bezmocnosť, akú pociťujú slovenskí občania sledujúc politické dianie vo svojej vlasti, skutočne nemá obdoby...

sunset_on_the_beach 0

A ideme ďalej

Rada pozerám ruské publicistické programy, v ktorých (na rozdiel od našich) sa novinári snažia navrhnúť konkrétny spôsob riešenia problému, či spoločenského konfliktu. Asi pred dvoma týždňami sa riešil prípad tehotnej ženy, u ktorej lekári...

newspapers_and_glasses 0

Zamestnanie ako každé iné?

Určite ste si všimli, že ak sa náhodou v spoločnosti objaví nový človek a vaši známi ho predstavia ako lekára, na chvíľočku všetci s úctou zmĺknu. Áno, áno, či sa to komu páči alebo...