O nás

 1. JEDINEČNOSŤ BRATISLAVČANKY
  1. dôsledným zameraním na bratislavské ženy, ako hlavnú cieľovú skupinu, na ktorú sa časopis orientuje
  2. väčšina nákladu, t.j. 40 000 ks, sa distribuuje zadarmo na najfrekventovanejších miestach Bratislavy, v zdravotníckych, kultúrnych a reštauračných zariadeniach (prostredníctvom stojanov spoločnosti GRAND PRINC, redakčných stojanov a kolportérov). Časť nákladu je prostredníctvom distribučnej agentúry adresne zasielaných, úspešným a svojim postavením významným ženám Bratislavy a Slovenska, top managerom veľkých spoločností, najväčším firmám na Slovensku, orgánom miestnej samosprávy a reklamným agentúram.
   – komu sa neujde BRATISLAVČANKA v bezplatnej distribúcii, môže si ju kúpiť v stánkoch Mediaprint-Kapa za 0,70 €
  3. obsahovou orientáciou na ženu, skôr ako na „hlavu“ rodiny a šéfku domácnosti, a ako na subjekt zaujímajúci sa o krásu a módu (čo sa vzájomne nevylučuje)
  4. veľkosťou nákladu, ktorý je distribuovaný zadarmo (jeden výtlačok číta priemerne 3,2 čitateľov!) a je mnohonásobne väčší ako predaný náklad ktoréhokoľvek ženského časopisu v Bratislave
  5. je jediným ženským časopisom distribuovaným v tak veľkom náklade zadarmo a popri množstve iných (hlavne inzertných) bezplatných tlačovín pôsobí atraktívne a osviežujúco
 2. OBSAHOVÉ ZAMERANIE

Hlavným princípom zostavovania obsahu Bratislavčanky je dôsledne vylučovanie bulvárnych a investigatívnych tém.
V tejto súvislosti sa obsah sústreďuje hlavne na:

 • pertraktovanie aktuálnych spoločenských tém a udalostí z pohľadu „ženského a bratislavského“
 • vždy aktuálne otázky zdravia a zdravej výživy (vrátane stanovísk a názorov príslušných odborníkov)
 • typické ženské sféry života: krása, móda, kozmetika, wellness, horoskopy, recepty
 • rozhovory so zaujímavými osobnosťami
 • skutočné príbehy vybrané z množstva čitateľských listov
 • pravidelné rubriky na pokračovanie (diskutabilný editoriál, kaderníctvo u pani Zdenky, žena v zamestní, nové trendy v bývaní…)
 • publicistika
 • motorizmus
 • cestovanie, domácnosť(obstaranie, chod a zariadenie)
 • spoločensko-satirická príloha „Čo nového na Centrálnom trhovisku“
 • zo života našich miláčikov
 • ženský „miš-maš“

 

Na stihnutie:

– Čo vydávame (PROPAGACNY_MATERIAL.PDF)