Kontakt

Redakcia Bratislavčanky

Vydavateľ: Redima s.r.o.
Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava

E-mail: bratislavcanka@bratislavcanka.sk

Tel.: 02/526 319 91, Fax:02/526 319 93

Riaditeľ: Ing. Zdenko Výbošťok, Tel: 0905 401 409
Prevádzkový riaditeľ: Ing. Juraj Frajberg, Tel: 0905 276 933
Šéfredaktorka: Ing. Natália Výbošťoková
, Tel: 0905 714 447
Redoktorka pre módu : Zuzana Borsuk
Obchodné oddelenie: E-mail: obchod@bratislavcanka.sk,
Ing. Eva Kaplanová
, Tel: 0905 820 168, E-mail: kaplanovaeva@gmail.com,
Predplatné: LK Permanent, s. r. o., Jana Sadloňová,
Tel.: 02/49 111 200, Fax: 02/49 111 209